Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Post-HBO Systeemgericht Werken bij Huiselijk Geweld

Voor wie

Professionals die zich (verder) willen bekwamen in het systeemgericht werken bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Van deelnemers wordt verwacht dat zij naast een relevante HBO opleiding, voldoende basiskennis hebben van huiselijk geweld en kindermishandeling. Toelating vind plaats na een persoonlijk gesprek waarin de vereiste voorkennis van de kandidaat wordt getoetst.

Doel

Cursisten:
1. kennen de invloed van het gezinssysteem bij huiselijk geweld en kindermishandeling en kunnen vanuit verschillende systeemperspectieven kijken naar casuïstiek op het gebied van huiselijk geweld.
2. beschikken over de nodige vaardigheden om het gezinssysteem adequaat te onderzoeken.
3. zijn zich bewust van hun eigen rol in de aanpak van de systeemproblematiek.
4. kennen de invloed die cultuur (en religie) heeft op het leven van mensen en hoeverre deze een rol spelen als het gaat huiselijk geweld en kindermishandeling.
5. Zijn bekend met de psychologie van de mishandelende ouder.
6. begrijpen de achtergronden van kindermishandeling en de essentie hiervan voor een effectieve preventie.
7. kunnen een ouder-kind relatie waarin geweld een rol speelt analyseren, met name als het gaat om de belangen.
8. kennen het belang van samenwerking tussen organisaties/instellingen rondom het gezinssysteem.
9. zijn in staat om een projectopdracht gericht op een aspect van huiselijk geweld en kindermishandeling te verwerven, uit te werken en te presenteren.
10. kunnen deelnemen aan intervisie en intervisie begeleiden, waar casuïstiek rondom huiselijk geweld en kindermishandeling aan de orde is.

Inhoud

Zie voor de inhoud onze folder.

Duur

10 bijeenkomsten (woensdagen, 13:00 tot 20:30). Studiebelasting 240 uur.

Data (2018)

9 en 23 mei; 13 en 27 juni; 11 juli; 12 en 26 september; 17 oktober; 7 en 28 november

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door het Registerplein (voorheen BAMw). Deelname levert 18.25 registerpunten op voor het opleidingstraject voor in Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen en voor bij SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers.

Inschrijven door dit formulier in te vullen en op te sturen naar mail@moetd.nl

Agenda:

Trainingen

Trainers:

Seaske Verbeek

Mirjam van Dongen

Marjan Frankhuizen

Derya Yula

Cor Vernooij

Roxane Warring