Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Stap 2

Collegiale consultatie en zonodig raadplegen van Veilig Thuis

Zoek dichtstbijzijnde steunpunt Om de signalen die in kaart zijn gebracht goed te kunnen duiden, is overleg met een deskundige collega noodzakelijk. Te denken valt bijvoorbeeld aan de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld of kindermishandeling binnen de eigen organisatie, of aan het zorg- en adviesteam van de school. Zo nodig kan op basis van anonieme cliëntgegevens (daarnaast) ook Veilig Thuis worden geraadpleegd.

De mogelijkheid bestaat om expertise op het gebied van letselduiding in te schakelen bijvoorbeeld een gespecialiceerde arts of verpleegkundige.

Agenda:

Post-HBO

Trainingen

Trainers:

Seaske Verbeek

Mirjam van Dongen

Marjan Frankhuizen

Toon de Keijzer

Derya Yula

Cor Vernooij

Roxane Warring