Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Aandachtsfunctionarissen 2018

Ook in 2018 heeft Moetd weer een groot aantal Aandachtsfunctionarissen Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling opgeleid en gecertificeerd. Het gaat om ongeveer 150 personen die als vraagbaak dienen voor collega’s en actief de toepassing van de meldcode in de organisatie bevorderen. De training van Moetd is geaccrediteerd door Registerplein en SKJ.

Agenda:

Trainingen

Trainers:

Seaske Verbeek

Mirjam van Dongen

Marjan Frankhuizen

Derya Yula

Cor Vernooij

Roxane Warring