Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Keurmerk Meldcode

Registerplein en LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling) geven sinds 2014 het Keurmerk Meldcode af aan organisaties die tenminste 1 Aandachtsfunctionaris hebben (die lid is van LVAK) en een protocol hebben dat past binnen de kaders van de wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. In de training Aandachtsfunctionaris van Moetd wordt hier op aangesloten en wordt, indien nodig, hulp geboden bij het opstellen van het protocol.

Als vragen over heeft over het Keurmerk, neem dan contact met ons op.

 

Agenda:

Post-HBO

Trainingen

Trainers:

Seaske Verbeek

Mirjam van Dongen

Marjan Frankhuizen

Toon de Keijzer

Derya Yula

Cor Vernooij

Roxane Warring