Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Schadelijke Traditionele Praktijken

De gemeente Rotterdam zet in op de preventie en de aanpak van Schadelijke Traditionele Praktijken (STP), een verzamelnaam voor geweld, verminking en onderdrukking die voortkomen uit orthodoxe of conservatieve tradities en opvattingen over seksualiteit en man-vrouwrollen. Onder schadelijk traditionele praktijken vallen eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap, vrouwelijke genitale verminking en gedwongen isolement (verborgen vrouwen).

Moetd voert in het kader van STP een aantal activiteiten uit in opdracht van de gemeente Rotterdam, zoals trainingen, workshops en gastlessen. Wilt u meer hierover weten, neem dan contact met ons op.

 

Agenda:

Post-HBO

Trainingen

Trainers:

Seaske Verbeek

Mirjam van Dongen

Marjan Frankhuizen

Toon de Keijzer

Derya Yula

Cor Vernooij

Roxane Warring