Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Toetsen

De verdiepingstrainingen die Moetd verzorgd, worden afgesloten met een “huiswerk”toets. Met deze toets hopen we te bereiken dat hetgeen in de training geleerd is, beter beklijft. Bij een positief resultaat van de toets krijgen de cursisten hun certificaat.

Agenda:

Trainingen

Trainers:

Seaske Verbeek

Mirjam van Dongen

Marjan Frankhuizen

Derya Yula

Cor Vernooij

Roxane Warring