Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Module Aanpak Seksueel Geweld 1

Leerdoelen:

Deelnemers:

  1. kennen het kader (omvang, vormen, doelgroepen, etc.) van seksueel misbruik/geweld;
  2. zijn zich bewust van hun eigen seksuele normen en waarden en de invloed hiervan op het eigen professioneel handelen;
  3. zijn in staat de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling binnen de eigen casuïstiek in te zetten

Beginvoorwaarden:

Deelnemers:

Programma:

Maatwerk:

De training wordt zoveel mogelijk aangepast aan de doelgroep waarmee de deelnemers werken, bijvoorbeeld partners, kinderen, ouderen, mensen met LVB, plegers/daders, etc. Verder wordt in de training gewerkt met casuïstiek ingebracht door de deelnemers.

Tijdsduur:

1 dag

Agenda:

Trainingen

Trainers:

Seaske Verbeek

Mirjam van Dongen

Marjan Frankhuizen

Derya Yula

Cor Vernooij

Roxane Warring