Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Module Aanpak Seksueel Geweld 2

Leerdoelen:

Deelnemers:

  1. kennen de Regionale Aanpak seksueel geweld (inclusief de sociale kaart);
  2. zijn in staat om de aanpak van seksueel geweld binnen hun functie concreet vorm te geven
  3. kennen het kader (omvang, vormen, doelgroepen, etc.) van seksueel misbruik/geweld.

Beginvoorwaarden:

Deelnemers:

Programma:

Maatwerk:

De training wordt zoveel mogelijk aangepast aan de doelgroep waarmee de deelnemers werken, bijvoorbeeld partners, kinderen, ouderen, mensen met LVB, plegers/daders, etc. Verder wordt in de training gewerkt met casuïstiek ingebracht door de deelnemers.

Tijdsduur:

1 dag

Agenda:

Trainingen

Trainers:

Seaske Verbeek

Mirjam van Dongen

Marjan Frankhuizen

Derya Yula

Cor Vernooij

Roxane Warring