Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Visie

Moetd gaat uit van de eigen kracht van de mens. Daar waar de eigen kracht door wat dan ook minder is geworden kunnen/moeten wij, de hulpverleners, mensen helpen hun eigen kracht terug te vinden. Moetd onderschrijft het belang van vroegsignalering bij huiselijk geweld. Moetd is de mening toegedaan dat in de aanpak van complexe maatschappelijke problemen er gekeken dient te worden naar alle betrokkenen. Bijvoorbeeld in het geval van huiselijk geweld naar pleger, slachtoffer kinderen en omgeving. Basisvoorwaarde voor het systeemgericht werken is bereid zijn naar je eigen rol, als hulpverlener, in jouw systeem te kijken. Dit maakt dat je meer zicht krijgt op het systeem van je klanten.

 

 

 

l

Agenda:

Post-HBO

Trainingen

Trainers:

Seaske Verbeek

Mirjam van Dongen

Marjan Frankhuizen

Toon de Keijzer

Derya Yula

Cor Vernooij

Roxane Warring