Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Cor Vernooij

Cor Vernooij is van huis uit andragoog en is deskundig op het gebied van loopbaanbegeleiding en het leggen van verbindingen tussen leerprocessen op individueel en organisatieniveau. Cor heeft een jarenlange ervaring als docent aan de Hogeschool Rotterdam en is verbonden aan de VO Supervisie en Coaching van de Transfergroep Rotterdam. Cor is gespecialiseerd in het werken met plegers van huiselijk geweld.

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen