Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Meldcode

Basismodel Meldcode:

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is bedoeld voor professionals. Het is een stappenplan dat zij kunnen gebruiken als ze vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling hebben. Professionals zijn verplicht met de meldcode aan de slag te gaan als zij signalen opmerken van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Dit geldt voor alle professionals in de volgende sectoren: Gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. In het Basismodel meldcode is toegelicht welke vijf stappen in elk geval in de meldcode moeten staan.

Stap 1: In kaart brengen van signalen.
Stap 2: Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld.
Stap 3: Gesprek met de cliënt.
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling.
Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden.

Professionals zijn verplicht met de meldcode aan de slag te gaan als zij signalen opmerken van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Dit geldt voor alle professionals in de volgende sectoren: Gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

Deskundigheidsbevordering Meldcode:

In onze trainingen besteden wij altijd aandacht aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Verder bieden wij een workshop Werken met de Meldcode aan. Tenslotte bieden wij een speciale training aan voor de Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling. Onze ervaring met organisaties die de meldcode implementeren is, dat zij
ondersteuning nodig hebben bij het borgen van het werken met de meldcode. Hiervoor heeft Moetd een intervisiemodel ontwikkeld. In een aantal begeleide intervisies wordt actuele casuïstiek met betrekking tot het werken met de meldcode beproken. Na deze begeleide intervisies kan de aandachtsfuntionaris van de betreffende organisatie zelfstandig deze
intervisies continueren. Moetd kan organisaties helpen bij het voorbereiden van de implementatie, met het opstellen van plan van aanpak, protocol en stappenplan.

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen