Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Voorkomen van financiële uitbuiting ouderen

Het project 'voorkomen van financiële uitbuiting ouderen' dat B&A en Moetd uitvoerden in opdracht van het ministerie van VWS, is in juni 2015 afgerond. Het voorkomen en de aanpak van financiële uitbuiting van ouderen is in gang gezet in zeven pilot gemeenten en wordt vandaar uit verder uitgerold.

Contactinfomatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Seaske Verbeek (Moetd)
mail@moetd.nl

Yorick van den Berg (B&A)

y.berg@bagroep.nl

Agenda:

Trainingen

Trainers:

Seaske Verbeek

Mirjam van Dongen

Marjan Frankhuizen

Derya Yula

Cor Vernooij

Roxane Warring