Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Reflectie

Doel

Het doel van reflectie is het verbeteren van je professionele handelen, zodat je nog betere hulp kunt bieden. Je reflecteert op je handelen en je betrekt daarbij de kennis en kunde waarmee je jouw handelen kunt uitleggen en onderbouwen. Reflecteren ondersteunt je vakinhoudelijke ontwikkeling.

Reflectiebijeenkomsten

Moetd biedt reflectiebijeenkomsten aan waar casuïstiek uit de eigen praktijk ingebracht kan worden. Elke casus wordt vanuit een systemische gedachte benaderd volgens een gestructureerde methode.

De bijeenkomsten worden geleid door mw. Drs. Seaske Verbeek (LVSC geregistreerd (leer)supervisor).

Herregistratie SKJ en Registerplein

Voor SKJ herregistratie geldt een reflectiebijeenkomst als activiteit "Verdiepingsbijeenkomsten n.a.v. methodiektrainingen" (3 uur). Omdat de begeleider is LVSC geregistreerd supervisor is, vervalt de eis dat voor deze reflectie aangegeven moet worden op welke manier de drie dimensies van professionaliteit tijdens de bijeenkomst aan de orde zijn gekomen.

Voor Registerplein herregistratie geldt een reflectiebijeenkomst als activiteit "Casuïstiekbespreking" (3 uur = 3 punten).

Tijdsduur:

1 dagdeel (3 uur)

Aanvragen

Interesse? De reflectiebijeenkomsten worden zowel ‘in-company’ als bij open inschrijving aangeboden. Zie Aanvragen.

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen

Derya Yula

Cor Vernooij