Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Trainers

Moetd werkt samen met diverse trainers die allen gespecialiseerd zijn op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. De trainers hebben tevens diverse aanvullende specialisaties zoals:

- Werken met plegers/daders
- Ouderenmishandeling en ontspoorde zorg
- Kindermishandeling
- Psychiatrie en verslavingsproblematiek
- Systeemgericht werken
- Eergerelateerd geweld / huwelijksdwang en achterlating
- Werken met de meldcode
- Didactiek en presentatie

De trainers van Moetd zijn:

Mw. Drs. Seaske Verbeek

Dhr. Drs. Cor Vernooij

Mw. Mirjam van Dongen

Dhr. Toon de Keijzer

Mw. Derya Yula

Mw. Roxane Warring

Mw. Marjan Frankhuizen

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen