Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Module Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 1

Leerdoelen:

Deelnemers:

  1. hebben basiskennis van de problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  2. hebben kennis over het ontstaan en de verschijningsvormen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  3. hijn zich bewust van de eigen houding en visie ten aanzien van huiselijk geweld en kindermishandeling en de invloed hiervan op hun handelen in de dagelijkse praktijk;
  4. kennen de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  5. hebben de benodigde basisvaardigheden voor het omgaan met en het bespreekbaar maken van de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  6. kennen het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zoals gedefinieerd in de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
  7. hebben zicht op hun eigen taken en verantwoordelijkheden binnen hun functie t.a.v. de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  8. zijn bekend met de regionale/lokale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en weten gebruik te maken van netwerken en kennisbronnen;
  9. kunnen de verworven kennis toepassen op hun eigen casuïstiek.

Beginvoorwaarden:

Deelnemers:

Programma:

Tijdsduur/Studiebelasting:

1 dag; 6 uur

Accreditatie:

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen