Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Module Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2

Leerdoelen:

Deelnemers:

  1. hebben kennis van en inzicht in systeemdenken;
  2. hebben kennis over verschillende typen daders/plegers;
  3. zijn zich bewust van hun eigen belemmeringen in het werken met daders/plegers;
  4. hebben de benodigde basisvaardigheden voor het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling met de daders/plegers gericht op motivatie met daarin specifieke aandacht voor het systeem.

Beginvoorwaarden:

Deelnemers:

Programma:

Tijdsduur/Studiebelasting:

1 dag; 6 uur begeleid + 2 uur onbegeleid (huiswerkopdracht)

Accreditatie:

De onderstaande accreditatiepunten worden verleend voor de volledige training Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (beide modules).

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen