Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Module Aandachtsfunctionaris Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Leerdoelen:

Deelnemers:

 1. kennen de verantwoordelijkheden en taken van een aandachtsfunctionaris en weten hoe dit in de praktijk te realiseren;
 2. kunnen zich als aandachtsfunctionaris positioneren ten opzichte van cliënt, directe collega’s en management;
 3. kennen het belang en de stappen van de meldcode en brengen dit binnen de organisatie onder de aandacht;
 4. weten professioneel te handelen bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 5. zijn zich in hun handelen bewust van hun kernkwadrant (kwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie);
 6. zijn alert op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en sporen collega’s aan deze te herkennen, erkennen en professioneel te reageren volgens de regels van de meldcode;
 7. kunnen collega’s begeleiden bij het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling met de cliënt;
 8. hebben de ketenpartners en hun rol/belang in beeld;
 9. kennen actuele informatie, literatuur, mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering en gereedschappen en wijzen collega’s hierop;
 10. zijn op de hoogte van de relevante juridische wet- en regelgeving en kunnen vragen hierover beantwoorden;
 11. netwerken met andere aandachtsfunctionarissen om kennis/vaardigheden op peil te houden.

Beginvoorwaarden:

Deelnemers:

Programma:

Doelgroep:

Professionals die de functie/rol van “Aandachtsfunctionaris Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling” hebben of die hiervoor kandidaat zijn.

Maatwerk:

De training wordt zoveel mogelijk aangepast aan de doelgroep waarmee de deelnemers aan de training werken, bijvoorbeeld partners, kinderen, ouderen, mensen met LVB, plegers/daders, etc. Verder wordt in de training gewerkt met casuïstiek ingebracht door de deelnemers.

Tijdsduur/Studiebelasting:

Standaard 1 dag en 2 dagdelen (optioneel 2 dagen of 4 dagdelen); 12 uur begeleid + 12 uur onbegeleid (huiswerkopdracht en toets)

Accreditatie:

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen