Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Module Terugkombijeenkomst voor Aandachtsfunctionarissen

Leerdoelen:

Deelnemers:

  1. zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling;
  2. kunnen reflecteren op hun rol in het begeleiden/ondersteunen van collega’s in het werken met de meldcode;
  3. kunnen collega’s activeren/motiveren, signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te herkennen en de meldcode hierbij in te zetten.

Beginvoorwaarden:

Deelnemers:

Programma:

Doelgroep:

Professionals die de functie/rol van “Aandachtsfunctionaris Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling” hebben.

Maatwerk:

De bijeenkomst wordt zoveel mogelijk aangepast aan de doelgroep waarmee de deelnemers aan de training werken, bijvoorbeeld partners, kinderen, ouderen, mensen met LVB, plegers/daders, etc. Verder wordt in de bijeenkomst gewerkt met casuïstiek ingebracht door de deelnemers.

Tijdsduur/Studiebelasting:

1 dagdeel; 3 uur

Accreditatie:

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen