Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Workshop Meldcode in de Praktijk

Leerdoelen:

Deelnemers:

  1. kunnen de meldcode toepassen in hun dagelijkse praktijk;
  2. hebben de benodigde (gespreks)vaardigheden die nodig zijn bij de verschillende stappen van de meldcode.

Beginvoorwaarden:

Deelnemers:

Inhoud

Doelgroep

Professionals die werken in de sectoren: (jeugd)gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, politie en justitie.

Maatwerk

De workshop wordt zoveel mogelijk aangepast aan de sector en de situatie waarin de deelnemers werken. Verder wordt in de workshop gewerkt met casuïstiek ingebracht door de deelnemers.

Tijdsduur/Studiebelasting

1 dagdeel; 3 uur

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen