Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Workshop Veilige Zorgrelatie

Leerdoelen:

Deelnemers:

  1. hebben kennis genomen van de problematiek van ouderenmishandeling en ontspoorde zorg;
  2. kennen de problematiek van geweld door zorgmedewerkers;
  3. kennen de risicofactoren voor geweld in de zorgrelatie;
  4. kennen de Leidraad Veilige Zorgrelatie.

Beginvoorwaarden:

Deelnemers:

Programma:

Doelgroep:

Professionals die werkzaam zijn in het werkveld van de ouderenzorg.

Maatwerk:

De workshop wordt zoveel mogelijk aangepast aan de sector en de situatie waarin de deelnemers werken. Verder wordt in de workshop gewerkt met casuïstiek ingebracht door de deelnemers.

Tijdsduur:

1 dagdeel

Agenda:

Trainingen

Trainers:

Seaske Verbeek

Mirjam van Dongen

Marjan Frankhuizen

Derya Yula

Cor Vernooij

Roxane Warring