Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Workshop Huwelijksdwang

Leerdoelen:

Deelnemers:

  1. hebben kennis van en inzicht in huwelijksdwang;
  2. zijn zich bewust van de eigen houding en visie ten aanzien van huwelijksdwang;
  3. kennen de mogelijke gevolgen van huwelijksdwang;
  4. kennen de stappen die genomen kunnen worden bij (dreiging van) huwelijksdwang.

Beginvoorwaarden:

Deelnemers:

Programma:

Doelgroep

Docenten en studenten van MBO en HBO opleidingen.

Tijdsduur/Studiebelasting

90 minuten

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen