Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Rubriek Algemeen

Kijk…dan zie je het! (cijfers politie 2010 t/m 2012)

Factsheet Huiselijk geweld Movisie, november 2013

Factsheet Huiselijk geweld Overheid, mei 2010

Onderzoek Huiselijk Geweld in Nederland 2007-2010, Min v Justitie

Lijst van aanbevolen literatuur

Tekst grondslag Moetd

Verkenning naar een landelijk dekkende infrastructuur aanpak kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld, Movisie/NJI, november 2015

Themakaart Huiselijk Geweld, Movisie en WMO Raad, juni 2015

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen