Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Rubriek Jongeren / Kinderen

Balansmodel, I. Bakker, C. Bakker, A. van Dijke & Terpstra, NJI, 1998

Casusonderzoek Zuid-Holland, Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Gezondheidszorg, VWS, november 2015

Feiten kindermishandeling, Rijksoverheid, 2011

Verantwoordelijkheid en rol artsen bij kindermishandeling, KNMG, 2014

In gesprek met kind en ouders, NJI, oktober 2015

Korte samenvatting “Geweldloos Verzet in Gezinnen”, Haim Omer, 2007

Gevolgen voor kinderen als getuige van huiselijk geweld, Min van Justitie

Informatie voor ouders over opvoeden zonder geweld, NJI 2007

Beelden van ouderschap en mishandeling, Sietske Dijkstra, 2009

Risico- en beschermende factoren kindermishandeling, NJI, 2008

Signalenlijst

Spiraal van de opvoeding, Moetd 2013

Achter iedere match schuilt een verhaal, e-book, MULTIsignaal, 2015

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen