Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Rubriek Ouderen Algemeen

Registratie ouderenmishandeling 2014, Movisie, 2015

Factsheet ontspoorde mantelzorg, Movisie

Factsheet Ouderenmishandeling I: Algemene informatie, Movisie, 2009

Factsheet Ouderenmishandeling II: Ouderenmishandeling en de WMO, Movisie, 2009

Factsheet Ouderenmishandeling IV: Ontspoorde zorg, risico op ouderenmishandeling bij mantelzorg, Movisie

Onderzoek interculturele aspecten ouderenmishandeling, Verwey-Jonker Instituut, 2010

Je ziet het pas als je het gelooft, DSP-groep, 2005

Justitiële verkenningen: Ouderenmishandeling, WODC, december 2015

Leidraad Veilige Zorgrelatie, min VWS, 2014

Als de zorg van een oudere u teveel wordt…, Veilig Thuis Gelderland-Zuid

Onderzoek ouderenmishandeling in Nederland, SCP, 2015

Ouderen Veilig Thuis: Beschrijving van de nieuwe werkwijze rondom ouderenmishandeling, Veilig Thuis Utrecht, 2015

Praten helpt! Het verhaal van ouderenmishandeling, Min VWS, 2015

Verkenning ouderenmishandeling 2010-2014, SCP, Movisie en GGD Gelderland-Zuid, december 2014

Informatie vrijwilligers en ouderenmishandeling 1, Min VWS, 2012

Informatie vrijwilligers en ouderenmishandeling 2, Min VWS, 2012

Informatie vrijwilligers en ouderenmishandeling 3, Min VWS,  2012

Documentatie Financieel Misbruik

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen