Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Rubriek Plegers / Daders

Beschermende factoren huiselijk geweld, N. Jourand

Geweld en geweldplegers, Bureau Beke, december 2012

Landelijk onderzoek daders HG, Min van Justitie WODC, 2010

Recidive na huiselijk geweld, Min van Justitie WODC, 2013

Typologie van partnermishandelaars, N. Jourand

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen