Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Rubriek Readers Post-HBO

Alfred de Lange: Gedragsverandering in gezinnen. Cognitieve gedrags- en systeemtherapie. Hoofdstuk 3:  Tien basis strategieën, maart 2009

Beweringslijst/scoringslijst beïnvloedingsstijlen

Beenhakker, C.: Prof. Geert Hofstede: “Godfather” van Culturele Diversiteit”, artikel uit Counseling Magazine, uitgave 3, 2011

Genogrammen

Omer, H.: Geweldloos verzet in gezinnen, ISBN 9789031351237, samenvatting

Loyaliteit tussen ouders en kinderen

Meijer, R.: “Mentaliseren, denken over denken en voelen”, uitgave van “Het Balkon” te Vasse, 2010

Metafoor

Royers, T. & Van Bavel, M.: Oud leed, ISBN 9789088502170, blz. 1-73 en 110-139

Toelichting Structurentheorie van David Pinto

Snoek, R.H.: Systemisch kijken naar families, Interne uitgave

Snoek, R., Transfergroep Rotterdam: Werken met Weerstand, juli 2009

Het wiel

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen