Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Rubriek Schadelijke Tradities

Rapport versterking aanpak huwelijksdwang en achterlating, Rijksoverheid, 2012

Brochure juridisch kader huwelijksdwang en achterlating, Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating, 2015

Basispakket Eergerelateerd Geweld, GGD Rotterdam-Rijnmond, 2009

Factsheet Eergerelateerd Geweld, Movisie, 2011

Factsheet Meldcode bij Eergerelateerd Geweld, Movisie, 2016

Factsheet huwelijksdwang, KI&S, 2015

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning, IND, januari 2015

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen