Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Rubriek Tijdelijk Huisverbod

Eindrapport effectevaluatie Tijdelijk Huisverbod, Min van Justitie WODC, 2013

Ervaringen van achterblijvers en uit huis geplaatsten, P.J.M. Uitewaal, 2013

De Wet tijdelijk huisverbod, Een handreiking voor gemeenten en professionals, Regioplan, mei 2015

Eindrapport uitvoeringsknelpunten THV, Min van Justitie WODC, 2013

Wettekst Tijdelijk Huisverbod, Rijksoverheid, 2008

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen